ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Paziņojumi

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

ES Kontaktkomitejas paziņojums (CC 1/2018)


par eurozonas banku uzraudzības mehānisma pārskatatbildības un revīzijas kārtības nepilnībām
25/09/2015

Kontaktkomitejas 2015. gada paziņojums


Pēc vienotā uzraudzības mehānisma ieviešanas jānodrošina pilnībā revidējama, pārskatatbildīga un efektīva banku uzraudzības kārtība
11/06/2013

Kontaktkomitejas 2013. gada paziņojums


Atbilstošas revīzijas un pārskatatbildības kārtības nozīme Ekonomikas un monetārajā savienībā un ES ekonomikas pārvaldībā
14/10/2011

Kontaktkomitejas 2011. gada paziņojums


Paziņojums, kas adresēts Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas Komisijai un ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām


Meklēt


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta