ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Darba grupa, kuras uzdevums ir izpētīt iespējas sadarbībai ar Eurostat un valstu statistikas iestādēm

Darba grupu, kuras uzdevums ir izpētīt iespējas sadarbībai ar Eurostat un valstu statistikas iestādēm, izveidoja 2011. gada oktobrī un to kopīgi vadīja Dānijas un Polijas augstākās revīzijas iestādes. Darba grupas pamatuzdevums bija apzināt jomas, kurās augstākās revīzijas iestādes, Eurostat un valstu statistikas iestādes var sadarboties, kā arī konsultēt par konkrētām darbībām. Darba grupa tostarp izstrādā aptauju informācijas ieguvei par to, kādas pašlaik ir attiecības starp augstākajām revīzijas iestādēm un valstu statistikas iestādēm, kā arī iedibina saziņu ar valstu statistikas iestādēm, lai apmainītos viedokļiem par iespējamo sadarbību. Darba grupa savā sanāksmē Kopenhāgenā 2012. gada jūnijā, piedaloties Eurostat un Dānijas valsts statistikas iestādei, apsprieda aptaujas rezultātus, kā arī likumiskās prasības un iespējamās sadarbības formas. Darba grupa ziņoja par paveiktā rezultātiem Kontaktkomitejas sanāksmē 2012. gadā. Ar pamatojuma ziņojumu un Rezolūciju par augstāko revīzijas iestāžu sadarbību ar Eurostat un valstu statistikas iestādēm (CC-R-2012-2) darba grupa pabeidza savu darbu.
 
Papildu informācija:
 
Nanna Henning kundze (līdzpriekšsēdētāja), Dānijas augstākā revīzijas iestāde (nh@rigrevisionen.dk)
 
Jacek Mazur kungs (līdzpriekšsēdētājs), Polijas augstākā revīzijas iestāde (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Saistītie ziņojumi: 
06/10/2013

Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta