Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Task Force dwar Standards tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku għall-Istati Membri Ewropej (EPSAS)

​ 
Fl-2013, il-Kumitat ta' Kuntatt iddeċieda li jistabbilixxi task force sabiex jimmonitorja mill-qrib il-proċess imniedi mill-Kummissjoni Ewropea għall-iżvilupp ta' standards tal-kontabbiltà għas-Settur Pubbliku Ewropew (EPSAS). It-task force għandha l-mandat li jkollha rwol attiv fit-task forces stabbiliti mill-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet ta' Governanza u Standards tal-EPSAS, u li tirrapporta lill-Kumitat ta' Kuntatt. Barra minn hekk, hija timmonitorja l-iżviluppi korrispondenti fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali, tikkollega notevolment mal-ministeri nazzjonali tal-finanzi, u tipprovdi input għat-task forces dwar l-EPSAS stabbiliti mill-Kummissjoni.
 
 
Persuni ta' kuntatt:
 
Lionel Vareille (SAI ta' Franza), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (SAI tal-Ġermanja), (nadja.paessler@brh.bund.de​)
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.