Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Netwerk espert dwar il-valutazzjonijiet indipendenti ta’ politiki pubbliċi ekonomiċi nazzjonali

 

 

Fil-laqgħa tiegħu f’Riga fid-19 ta’ Ġunju 2015, il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awdjtar tal-UE stabbilixxa, bir-Riżoluzzjoni CC-R-2015-01, netwerk espert dwar il-valutazzjonijiet indipendenti li jinsabu fir-rapporti ppreżentati lill-parlamenti nazzjonali. L-għan huwa li jiġu stabbiliti:
 
 
  • qafas għall-analiżijiet finanzjarji, li jitwettqu f’diversi livelli ta’ governanza, ta’ għadd speċifiku ta’ SAIs bi proċeduri simili, li jenfasizza r-regoli u l-metodoloġija applikati;
  •  
  • skambju tal-aħjar prattiki dwar il-valutazzjonijiet indipendenti li jitwettqu mis-SAIs fuq politiki pubbliċi, bħala parti mill-proċess ċirkulari li jibda bil-programmazzjoni tal-politiki u jintemm b’analiżi tar-riżultati miksuba, għat-tnedija tal-perjodu ta’ programmazzjoni sussegwenti.
 

 

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.