Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp ta’ Esperti dwar il-Kwalità tal-Awditjar

 
F’Diċembru 2002 il-Presidenti tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) tal-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, Ċipru, Malta, it-Turkija u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri qablu li kien ikun aħjar li tiġi esplorata l-fattibbiltà li titħejja Linja Gwida komprensiva u dettaljata dwar l-Awditjar ta’ Kwalità għal diskussjoni fost il-partijiet interessati, inkluż il-Kumitat ta’ Kuntatt. Grupp ta’ Esperti ġie mitlub iħejji din it-tip ta’ linja gwida bl-għajnuna tas-SAIs u s-SIGMA kollha interessati.
 
Fl-2004 l-Grupp ta’ Esperti ffinalizza l-Linji Gwida u ppreżentahom lill-Presidenti tas-SAIs tal-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, Ċipru, Malta, it-Turkija u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri kif ukoll lill-Kumitat ta’ Kuntatt.
 
Barra minn dan, il-Grupp ta’ Esperti ħoloq Database Elettronika fuq il-Kwalità tal-Awditjar, li hija aċċessibbli fuq l-Intranet tas-SAIs (CIRCA), u hija aġġornata mill-inqas kull sitt xhur mill-membri ta’ qabel tal-Grupp ta’ Esperti. Il-Grupp ta’ Esperti kkonkluda l-mandat tiegħu fl-2007.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sur Brian Vella, L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta’ Malta (brian.vella@gov.mt)
 
lis-Sur Jacek Mazur, L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tal-Polonja (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Rapporti Relatati: 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.