Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Netwerk dwar ir-Rapporti tas-SAIs Nazzjonali dwar il-Ġestjoni Finanzjarja tal-UE (Grupp ta’ Ħidma ta’ qabel)

 
In-Netwerk jiffunzjona bħala pjattaforma biex jippromwovi l-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-UE u l-kooperazzjoni fost is-SAIs tal-UE. Huwa jistinka biex jassisti lis-SAIs li qegħdin jiżviluppaw rapporti kumplessivi tal-UE dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Filwaqt li jirrikonoxxi d-differenzi li jeżistu fost is-SAIs nazzjonali, huwa jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni fil-qasam u l-koordinazzjoni ta’ approċċi tal-awditjar u jiffaċilita d-diskussjoni dwar x’jista’ jsir fir-rapporti (kumplessivi) tal-UE u bihom sabiex isaħħaħ l-iżvilupp ta’ elementi komuni f’dawn ir-rapporti (u b’hekk jippermetti t-tqabbil bejn il-pajjiżi).
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sur Jan van den Bos, Il-Qorti tal-Awdituri tal-Pajjiżi l-Baxxi (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Rapporti Relatati:
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.