Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Aħbarijiet

​Bil-Kompendji tal-Awditjar tiegħu, il-Kumitat ta' Kuntatt tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs) tal-UE joħroġ pubblikazzjonijiet għat-tisħiħ tal-komunikazzjoni ta' xogħlijiet tal-awditjar rilevanti lill-partijiet ikkonċernati tiegħu u lill-pubbliku inġenerali.

Il-Kompendju ta' din is-sena huwa ddedikat għaċ-ċibersigurtà, suġġett li kien diġà kritiku għas-soċjetajiet tagħna qabel ma dawn intlaqtu mill-COVID-19. Huwa jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar iċ-ċibersigurtà, l-inizjattivi strateġiċi prinċipali u l-bażijiet ġuridiċi rilevanti fl-UE. Dan juri wkoll l-isfidi prinċipali li qed jiffaċċaw l-UE u l-Istati Membri tagħha, bħat-theddid għad-drittijiet taċ-ċittadini individwali tal-UE permezz tal-użu ħażin tad-data personali, ir-riskju għall-istituzzjonijiet li ma jkunux jistgħu jwasslu servizzi pubbliċi essenzjali jew li jiffaċċaw prestazzjoni limitata b'segwitu għal attakki ċibernetiċi.

Il-Kompendju jibbaża fuq ir-riżultati tal-awditi li twettqu minn 13-il SAI.

Il-protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni u tal-infrastrutturi diġitali kritiċi kontra l-attakki ċibernetiċi saret sfida strateġika li dejjem qed tikber għall-UE u l-Istati Membri tagħha. Il-mistoqsija ma għadhiex jekk l-attakki ċibernetiċi humiex se jseħħu, iżda kif u meta se jseħħu. Dan jikkonċerna lilna lkoll: individwi, negozji u awtoritajiet pubbliċi.

Għaldaqstant, is-SAIs tal-UE u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri ffukaw ix-xogħol tal-awditjar tagħhom fuq iċ-ċibersigurtà, b'fokus partikolari fuq il-protezzjoni tad-data, it-tħejjija tas-sistemi għal attakki ċibernetiċi, kif ukoll il-protezzjoni ta' sistemi essenzjali ta' utilitajiet pubbliċi. Dan għandu jseħħ f'kuntest li fih l-UE għandha l-għan li ssir l-ambjent diġitali l-aktar sikur fid-dinja.

Kompendju tal-Awditjar dwar iċ-ċibersigurtà 

17/12/2020
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.