Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Task force għall-valutazzjoni tal-qafas ta’ kooperazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt

It-task force ġiet stabbilita fl-2015 biex tanalizza u tivvaluta l-punti tajbin u l-punti dgħajfin tal-kooperazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt. Billi tagħmel dan, it-task force se tivvaluta fejn jinsabu l-isfidi biex il-kooperazzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt issir l-aktar effettiva, u se tagħmel proposti biex dawk l-isfidi jintlaqgħu u biex jiġu ddeterminati l-passi li jmiss.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja lil liaison.officer@eca.europa.eu.​
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.