Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Task force dwar il-kompiti u r-rwoli tal-awditu pubbliku estern fid-dawl ta' żviluppi reċenti fil-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea

Fl-2012 il-Kumitat ta’ Kuntatt (KK) ta mandat lit-Task Force (TF) biex tqis u tirrapporta lura dwar il-kompiti u r-rwoli tas-SAIs fir-rigward ta’ żviluppi reċenti fl-UE. Minbarra li tindirizza kwistjonijiet sostantivi t-TF intalbet teżamina l-prerekwiżiti għall-eżekuzzjoni effettiva ta’ dawn il-kompiti u r-rekwiżiti għall-indipendenza, l-effettività u l-kredibbiltà tas-SAIs. L-għan huwa li tkun tista’ tagħti kontribut mill-aktar xieraq u effettiv għal proċessi leġiżlattivi futuri, possibbilment b’mod konsultattiv, filwaqt li tibni fuq il-punti tajbin u fuq l-esperjenza tal-KK u tal-organizzazzjonijiet membri tiegħu.
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.