Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp ta’ ħidma dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi

 
 
Grupp ta’ ħidma ġie stabbilit mill-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-UE (SAIs) fil-laqgħa tiegħu f’Riga (il-Latvja) fid-19 ta’ Ġunju 2015, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-SAIs fil-qasam tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi, u b’hekk jiġi protett id-dħul tal-UE. L-objettivi speċifiċi tal-grupp huma kif ġej:
 
  • li jiġu mmirati oqsma ewlenin fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi permezz tal-promozzjoni ta’ azzjonijiet ta’ monitoraġġ uniformi fid-diversi Stati Membri u tat-tfassil ta’ proposti għat-titjib tal-leġiżlazzjoni tal-UE;
  • li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-OLAF, b’mod partikolari fl-użu tad-database tiegħu għall-monitoraġġ tal-irregolaritajiet u l-frodi, bil-ħsieb li jinħolqu databases nazzjonali;
  • li jiġu armonizzati l-azzjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-awditjar Ewropej għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi;
  • li tissaħħaħ il-katina ta’ kontroll”;
  • li jittejbu l-proċeduri għall-irkupru tar-riżorsi nazzjonali u Ewropej;
  • li jitfasslu proposti għat-titjib tal-istandards Ewropej attwali.
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.