Liġi tal-UE dwar il-Cookies
Jekk inti tixtieq iżżur dan is-sit, inti b'dan infurmat, f'konformità ma' Direttiva tal-UE 2009/136/KE, li cookie tiġi attivata meta inti tidħol fis-sistema. Jekk inti m'intix lest li taċċetta dan, tidħolx fis-sit. Il-cookie kkonċernata tintuża biex taħżen il-preferenza tiegħek ta' lingwa iżda ma hija se żżomm l-ebda data personali. Hija tiskadi wara sena.

Grupp ta' Ħidma dwar id-Defiċits fl-Awditjar Pubbliku

 
L-impatt tal-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali ma jistax jiġi sottostmat, kemm għall-pajjiżi fiż-zona tal-Euro kif ukoll għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-Euro. Dan jinkludi r-rwol tas-SAIs fir-rigward tal-awditjar ta’ arranġamenti, miżuri u istrumenti (ġodda) żviluppati fl-UE kontra l-kriżi. Il-Kumitat ta’ Kuntatt segwa l-proposta mis-SAI tal-Pajjiżi l-Baxxi u fil-laqgħa tagħhom tat-13 u l-14 ta’ Ottubru 2011 iddeċieda li jistabbilixxi grupp ta’ ħidma dwar id-defiċits fl-awditjar pubbliku (Riżoluzzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt CC-R-2011-05).
 
Il-grupp ta’ ħidma ngħata mandat biex jagħmel studju pilota li kien jikkonsisti f'talba għal informazzjoni lil awtoritajiet superviżorji finanzjarji (FSA) sabiex jiġu identifikati possibbiltajiet ta' defiċits fl-awditjar pubbliku relatati mal-kopertura tal-mandat tas-SAIs u d-drittijiet ta’ aċċess għal informazzjoni. Il-Kumitat ta’ Kuntatt talab li l-grupp ta’ ħidma jirrapporta lura dwar ir-riżultati tal-istudju pilota fil-laqgħa tiegħu li jmiss fl-2012.
 
Is-SAI tal-Pajjiżi l-Baxxi kkoordinat dan il-grupp ta’ ħidma. L-istudju pilota twettaq minn 13-il SAI nazzjonali u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. F’Ottubru 2012 ir-rapport finali u riżoluzzjoni ġew ippreżentati u adottati mill-Kumitat ta’ Kuntatt (Riżoluzzjoni tal-Kumitat ta’ Kuntatt CC-R-2012-03).
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sur Peter van Roozendaal, Il-Qorti tal-Awdituri tal-Pajjiżi l-Baxxi (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Rapporti Relatati:
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Dan is-sit huwa ġestit mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.