EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Netwerk van landbouwexperts

 
Na de GLB-hervorming van 2004 maakten de onzekerheid over de toepassing van het nieuwe beleid en de daarmee verband houdende problemen een herziening van de bestaande controleaanpak noodzakelijk. Tegen deze achtergrond besloot het Contactcomité tot oprichting van een informatienetwerk tussen de direct betrokkenen, op informele basis. Het doel van het netwerk is informatie-uitwisseling tussen de nationale HCI’s en de Europese Rekenkamer, zodat de deelnemers een beter inzicht zouden krijgen in het nieuwe beleid en de noodzakelijke controlebenaderingen.
 
Het netwerk organiseerde een seminar in 2006. In een onderzoek in 2010 gaven de deelnemers aan het netwerk te kennen het netwerk in stand te willen houden en te willen ontwikkelen. Bijgevolg werd in oktober 2010 in Praag een gezamenlijke opleidingsactie van het Contactcomité en EUROSAI gehouden.
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Dhr. Michal Machowski, Europese Rekenkamer
 
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer