EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Inleiding

​​​​​​De presidenten van de HCI’s komen ten minste eenmaal per jaar samen om verdere verbetering in de samenwerking te bespreken. Hun vergaderingen worden voorbereid door de contactambtenaren, die ook tot taak hebben het coördineren van de programmering van de controles van de ERK in de lidstaten, het coördineren van de activiteiten van werkgroepen inzake specifieke controlethema's en het regelmatig uitwisselen van algemene informatie.

 

Contactcomité: Overzicht van onlangs gehouden en toekomstige bijeenkomsten

De Presidenten van de Hoge Controle-instanties (HCI's) van de 27 lidstaten van de EU en de Europese Rekenkamer (ERK) kwamen op 13-14 oktober 2011 in Luxemburg in vergadering bijeen​

Op 13 en 14 oktober 2011 is de jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van de Presidenten van de HCI's van de EU en van de ERK gehouden bij de Europese Rekenkamer. De vergadering is bijgewoond door meer dan 80 delegaties van de HCI’s van de EU en de Europese Rekenkamer, alsook de HCI’s van vier kandidaat-lidstaten (Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, IJsland en Turkije), en door vertegenwoordigers van EUROSAI en SIGMA.

 

Het hoofdonderwerp van de vergadering was het congres over de gevolgen van het ‘Europese semester’ voor de EU-HCI’s en de ERK en andere ontwikkelingen in het economische bestuur van de EU, waaronder de regelgeving en toezicht op financiële systemen en instellingen, staatssteun aan de financiële sector en controle van de crisisbeheermechanismen van de euro.

 

Het congres begon met drie vooraanstaande gastsprekers die, binnen hun respectieve functies, intensief betrokken waren in de gezamenlijke poging van de EU om de economische crisis te boven te komen: Olli Rehn, Europees Commissaris voor Economische en monetaire zaken; Vítor Constâncio, vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank; en Luc Frieden, minister van financiën van het Groothertogdom Luxemburg.

 

De daaropvolgende discussies leidden tot de vaststelling van een verklaring van het Contactcomité gericht aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, alsook aan de parlementen en regeringen van de EU-lidstaten. Het Contactcomité nam eveneens eenresolutie aan met een oproep van de HCI’s van de landen van de eurozone voor een adequate externe publieke controle van het Europees Stabiliteitsmechanisme.

Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer