No

In 2021 publiceerden 23 hoge controle-instanties (HCI’s) van de EU meer dan 100 verslagen over een breed scala aan maatregelen die op nationaal en EU-niveau zijn genomen in reactie op COVID-19. Hieronder vindt u de links naar de samenvattingen van de geselecteerde verslagen. Elke samenvatting (in pdf-vorm) bevat links naar de oorspronkelijke publicatie, geeft een korte beschrijving van de context en de redenen voor de controleactiviteit en belicht de belangrijkste bevindingen en conclusies.

Klik op "v" voor een overzicht van alle samenvattingen per HCI.

Contact: Contactcomité

© Contactcomité van de hoge controle-instanties van de Europese Unie, Europese Unie, 2022

Ontwerp van de factsheets: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2022

Reproductie met bronvermelding is toegestaan.

​​​​