EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Publicaties van HCI’s in 2021

​​​​​​​​​​​​​​​​

In 2021 publiceerden 23 hoge controle-instanties (HCI’s) van de EU meer dan 100 verslagen over een breed scala aan maatregelen die op nationaal en EU-niveau zijn genomen in reactie op COVID-19. Hieronder vindt u de links naar de samenvattingen van de geselecteerde verslagen. Elke samenvatting (in pdf-vorm) bevat links naar de oorspronkelijke publicatie, geeft een korte beschrijving van de context en de redenen voor de controleactiviteit en belicht de belangrijkste bevindingen en conclusies. ​

Klik op "v" voor een overzicht van alle samenvattingen per HCI.

Contact: Contactcomité

© Contactcomité van de hoge controle-instanties van de Europese Unie, Europese Unie, 2022

Ontwerp van de factsheets: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2022
Reproductie met bronvermelding is toegestaan.

​​​​
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer