EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Netwerk Verslagen van de nationale HCI's inzake het financieel beheer van de EU (voorheen Werkgroep)

 
Het netwerk dient als een platform om de uitwisseling van informatie over financieel beheer van de EU en samenwerking tussen EU-HCI’s te bevorderen. Het streeft ernaar HCI's te helpen die EU-brede verslagen uitbrengen over het financieel beheer van de EU. Rekening houdende met de bestaande verschillen tussen de nationale HCI's, wordt de samenwerking in het veld en de coördinatie van de controleaanpak aangemoedigd en wordt de discussie bevorderd over wat kan worden gedaan in en met (algemene) EU-verslagen om de ontwikkeling van gemeenschappelijke elementen daarin te verbeteren (en vergelijking tussen landen mogelijk te maken).
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
de heer Jan van den Bos, Nederlandse rekenkamer (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

 
Verslagen op dit terrein:
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer