EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Nieuws

De voorjaarsbijeenkomst van contactambtenaren heeft hoofdzakelijk tot doel, de vergadering van het Contactcomité voor te bereiden. In 2017 werd de vergadering van het Contactcomité gehouden in Luxemburg op 12 en 13 oktober onder voorzitterschap van de Europese Rekenkamer. Op hun vergadering in Stockholm op 16 en 17 mei 2017 namen de contactambtenaren de laatste ontwikkelingen en activiteiten door die het Contactcomité zou gaan bekijken. Voorts bespraken de contactambtenaren maatregelen ter verbetering van het bestuur en de communicatie van het Contactcomité.

De contactambtenaren van het netwerk van HCI’s van kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaatlidstaten van de EU kwamen bijeen op 15 mei 2017. Zij bespraken de herziening en uitvoering van het werkplan van het netwerk, alsmede bestuurlijke aspecten.

Stockholm , 20/11/2017
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer