EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Nieuws

​De voorjaarsvergadering van de contactambtenaren heeft als belangrijkste doel de volgende vergadering van het Contactcomité voor te bereiden. In 2018 wordt de vergadering van het Contactcomité gehouden in Dubrovnik op 11 en 12 oktober onder het voorzitterschap van de hoge controle-instantie van Kroatië. Tijdens hun vergadering in Valletta, Malta, op 10 en 11 mei 2018 evalueerden de contactambtenaren de recente ontwikkelingen en de activiteiten waaraan het Contactcomité aandacht moet besteden. Bovendien bespraken de contactambtenaren het belangrijkste thema van de vergadering van het Contactcomité van dit jaar, met name "interactie met EU-burgers — HCI’s openstellen".

De contactambtenaren van het netwerk van HCI’s van de landen die kandidaat of potentieel kandidaat zijn voor het EU-lidmaatschap kwamen bijeen op 9 mei 2018. Ze bespraken de uitvoering van het werkplan van het netwerk, toekomstige activiteiten alsook kwesties met betrekking tot governance.

Dubrovnik , 11/10/2018
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer