EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Nieuws

​Het Contactcomité van de hoge controle-instanties van de EU (HCI's) brengt met zijn controlecompendia publicaties uit om belanghebbenden en het bredere publiek beter te informeren over relevante controleonderwerpen.

Het compendium van dit jaar is gewijd aan cyberbeveiliging, een onderwerp dat voor onze samenlevingen al van cruciaal belang was voordat COVID-19 toesloeg. Het bevat achtergrondinformatie over cyberbeveiliging en de belangrijkste strategische initiatieven en relevante rechtsgrondslagen hiervoor in de EU. Het illustreert ook de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten worden geconfronteerd, zoals bedreigingen voor de rechten van individuele EU-burgers door misbruik van persoonsgegevens en het risico dat instellingen na een cyberaanval niet in staat zijn essentiële openbare diensten te verlenen of een beperking van hun dienstverlening ervaren.

Voor het compendium is gebruikgemaakt van de resultaten van controles die door 13 HCI's zijn uitgevoerd.

De bescherming van kritieke informatiesystemen en digitale infrastructuren tegen cyberaanvallen is een steeds grotere strategische uitdaging voor de EU en haar lidstaten geworden. De vraag is niet langer of, maar hoe en wanneer cyberaanvallen zullen plaatsvinden. Dit raakt ons allemaal: particulieren, ondernemingen en overheidsinstanties.

De HCI's van de EU en de Europese Rekenkamer hebben daarom hun controlewerkzaamheden inzake cyberbeveiliging opgevoerd. Zij besteden daarbij bijzondere aandacht aan gegevensbescherming, systeemparaatheid voor cyberaanvallen en de bescherming van systemen voor essentiële openbare nutsvoorzieningen. Dit moet worden gezien in een context waarin de EU ernaar streeft de veiligste digitale omgeving ter wereld te worden.

Controlecompendium over cyberbeveiliging 

17/12/2020
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer