EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Taskforce Taken en functies van de externe publieke controle in het licht van recente ontwikkelingen in het economisch bestuur van de Europese Unie


In 2012 gaf het Contactcomité aan de taskforce de opdracht, de taken en functies van de HCI’s te bekijken in het licht van recente ontwikkelingen in de EU en hierover te rapporteren. De taskforce werd verzocht niet alleen inhoudelijke kwesties aan te pakken maar ook te kijken naar de voorwaarden voor een doeltreffende uitvoering van deze taken en naar de vereisten voor onafhankelijkheid, doeltreffendheid en geloofwaardigheid van de HCI’s. Het doel is, op de meest passende en doeltreffende wijze en mogelijk in een adviserende rol bij te dragen aan toekomstige regelgeving, voortbouwend op de sterke punten en ervaring van het Contactcomité en zijn leden.
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer