EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Taskforce Taken en functies van de externe publieke controle in het licht van recente ontwikkelingen in het economisch bestuur van de Europese Unie


In 2012 gaf het Contactcomité aan de taskforce de opdracht, de taken en functies van de HCI’s te bekijken in het licht van recente ontwikkelingen in de EU en hierover te rapporteren. De taskforce werd verzocht niet alleen inhoudelijke kwesties aan te pakken maar ook te kijken naar de voorwaarden voor een doeltreffende uitvoering van deze taken en naar de vereisten voor onafhankelijkheid, doeltreffendheid en geloofwaardigheid van de HCI’s. Het doel is, op de meest passende en doeltreffende wijze en mogelijk in een adviserende rol bij te dragen aan toekomstige regelgeving, voortbouwend op de sterke punten en ervaring van het Contactcomité en zijn leden.
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer