EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Werkgroep "Gemeenschappelijke controlestandaarden en vergelijkbare controlecriteria op basis van internationaal erkende en op het EU-gebied toegesneden controlestandaarden"

De werkgroep Gemeenschappelijke controlestandaarden werd in 2006 door het Contactcomité opgericht met de specifieke opdracht om gemeenschappelijke controlestandaarden en vergelijkbare controlecriteria te ontwikkelen op basis van internationaal erkende en op het EU‑gebied toepasselijke controlestandaarden.
 
De werkgroep was er hoofdzakelijk op gericht, de HCI’s een beter inzicht te bieden in de benaderingen van de interpretatie en toepassing van internationale controlestandaarden, met name in verband met specifieke kenmerken van de EU. De werkgroep hield ten volle rekening met de lopende werkzaamheden van het Comité voor Beroepsnormen en van subcomités die door INTOSAI waren ingesteld om ISSAI’s te ontwikkelen, en baseerde zijn werk op de meest relevante gemeenschappelijke controlestandaarden. Het fungeerde als een beroepsforum waar controleresultaten, ervaringen en casestudies werden verzameld, gepresenteerd en gecompileerd.
 
Zodoende stelde de werkgroep informatiedocumenten op betreffende praktijken van de HCI’s op het gebied van de controle van EU-middelen/-beleid binnen het kader van de INTOSAI‑standaarden, namelijk een inventarisatie van de taken en controlewerkzaamheden van de HCI’s, een document over nalevingsgerichte controle en een document over doelmatigheidscontrole, elk voorzien van een voorwoord.
 
Dit initiatief droeg bij tot verdere intensivering van de samenwerking tussen HCI’s op het gebied van controle en verbetering van de verantwoording van EU-middelen op nationaal en communautair niveau, en bood de HCI’s van de EU tevens praktijkvoorbeelden van de interpretatie en toepassing van internationale controlestandaarden in de EU-context. Het Contactcomité besloot de werkgroep in oktober 2010 op te heffen.
 
Neem voor meer informatie contact op met
 
de heer Christophe Perron, Europese Rekenkamer (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

 
Verslagen op dit terrein:
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer