EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Werkgroep Gebreken overheidscontrole

 
Voor landen binnen en buiten de eurozone heeft de huidige financiële en economische crisis een niet te onderschatten impact. Deze betreft ook de rol van de HCI’s in de controle van (nieuwe) regelingen, maatregelen en instrumenten die in de EU worden ontwikkeld om de crisis te bestrijden. Op voorstel van de Nederlandse HCI besloot het Contactcomité in de vergadering van 13 en 14 oktober 2011 een werkgroep Gebreken overheidscontrole op te richten (resolutie CC-R-2011-05 van het Contactcomité).
 
De werkgroep had tot taak een voorbereidende studie te verrichten door financiële toezichthouders om informatie te vragen en zodoende mogelijke gebreken in de overheidscontrole op te sporen in verband met de reikwijdte van het mandaat van een HCI en haar recht op toegang tot informatie. Het Contactcomité verzocht de werkgroep, op haar volgende vergadering in 2012 verslag uit te brengen over de resultaten van deze studie.
 
De Nederlandse rekenkamer coördineerde deze werkgroep. De voorbereidende studie werd verricht door 13 nationale HCI’s en de Europese Rekenkamer. In oktober 2012 werden het eindverslag en een resolutie gepresenteerd en deze werden door het Contactcomité vastgesteld (resolutie CC-R-2012-03 van het Contactcomité).
 
Neem voor meer informatie contact op met
 
de heer Peter van Roozendaal, Nederlandse rekenkamer (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

 
Verslagen op dit terrein:
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer