EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Werkgroep Structuurfondsen

 
In 2000 richtte het Contactcomité een werkgroep Structuurfondsen op om toe te zien op parallelle onderzoeken over het beheer van structuurfondsen in de lidstaten. Met deze onderzoeken werd beoogd tot een nauwkeurige, correcte en gedocumenteerde beschrijving te komen van de procedures die de lidstaten toepassen om de structuurfondsen te beheren en te controleren. De werkgroep verrichtte een verkennend onderzoek naar de EU-structuurfondsen (2000-2006) en bracht in 2002 een verslag uit.
 
In 2002 zette de werkgroep zijn werkzaamheden voort als de werkgroep Structuurfondsen I, met het doel een parallelle controle te verrichten van de regelingen ter verzekering van een deugdelijk controletraject, waaronder de 5 %-controle, als voorgeschreven bij Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 438/2001 van de Commissie. In 2004 werd verslag uitgebracht.
 
In 2004 kreeg de werkgroep een nieuw mandaat (Structuurfondsen II) om zijn werk voort te zetten met een kort, specifiek onderzoek naar de processen voor het opsporen, rapporteren en volgen van onregelmatigheden. In 2006 werd verslag uitgebracht.
 
In 2006 droeg het Contactcomité de werkgroep Structuurfondsen III op, zijn onderzoek van structuurfondsen voort te zetten en met name een controle te verrichten naar de prestaties (output/doeltreffendheid) van de structuurfondsprogramma's op het gebied van werkgelegenheid en/of milieu. In 2008 werd verslag uitgebracht.
In 2008 gaf het Contactcomité de werkgroep Structuurfondsen IV de opdracht het werk voort te zetten met een specifiek onderzoek van de 'controlekosten' (eventueel inclusief gebruikmaking van technische bijstand voor de controles van de structuurfondsen). In 2011 is een verslag uitgebracht.
 
In 2011 gaf het Contactcomité de werkgroep Structuurfondsen V de opdracht het werk voort te zetten met een specifiek onderzoek van de “Vereenvoudiging van de verordeningen inzake structuurfondsen”.
 
Er werd een verslag ingediend in 2013.
 
Het Contactcomité droeg de werkgroep Structuurfondsen VI in 2013 op, haar onderzoek van de structuurfondsen voort te zetten en een parallelle controle te verrichten van de “Analyse van de fouten in openbare aanbestedingen binnen de programma’s van de structuurfondsen”.
 
In 2015 werd een verslag ingediend.
 
In 2015 gaf het Contactcomité de werkgroep de opdracht, zijn werk voort te zetten en een parallelle controle te verrichten van "de bijdrage van de structuurfondsen aan de Europa 2020-strategie op het gebied van onderwijs en/of werkgelegenheid”.
 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Mw. Jana Oeser, Duitse Rekenkamer (Jana.Oeser@brh.bund.de)​​
 
Dhr. Dirk Rosenmeier, Duitse Rekenkamer (dirk.rosenmeier@brh.bund.de)
 

Verslagen op dit terrein: 

 

13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer