EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Werkgroep Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen

 
De werkgroep Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen is in 2001 opgericht om:
 
  • vast te stellen welke wet- en regelgeving er in elke lidstaat bestaat om de financiële belangen van de Gemeenschappen te beschermen en welke structuur en opdracht de daarvoor opgerichte instantie heeft;
  • de bevoegdheden, het mandaat en de specifieke activiteiten te analyseren die de nationale en/of centrale/regionale HCI's uitoefenen om de financiële belangen van de Gemeenschappen te beschermen.
 
De werkgroep beëindigde zijn mandaat in 2003 na de indiening van zijn eindverslag over "de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen", dat vervolgens door het Contactcomité is aangenomen.
 
Neem voor meer informatie contact op met
 
de heer Giovanni Coppola, Italiaanse rekenkamer (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

 
Verslagen op dit terrein:
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer