EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Home


Onlangs gepubliceerd

29/04/2020

Controlecompendium - Volksgezondheid

Het compendium bevat enige achtergrondinformatie over volksgezondheid, de rechtsgrondslagen en belangrijkste doelstellingen ervan en de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden op het niveau van de lidstaten en de EU. Ook geeft het compendium de belangrijkste uitdagingen weer waarmee de EU en haar lidstaten op dit gebied te kampen hebben. Volksgezondheid is een complex gebied om te controleren. Uit het grote aantal controles dat de afgelopen jaren werd uitgevoerd, blijkt echter dat dit gebied voor EU-burgers van groot belang is.
Dutch Controlecompendium - Volksgezondheid 10 MB |  

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018)

over tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone
Dutch Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018) 183 KB |  


Publicaties doorzoeken


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer