EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG, worden bezoekers van deze website hierbij geïnformeerd dat er een cookie wordt geactiveerd wanneer u toegang zoekt tot het systeem. Indien u niet bereid bent dit te accepteren , ga dan niet verder naar de site. De betreffende cookie zal worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan, en is een jaar geldig.

Home


Onlangs gepubliceerd

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018)

over tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone
Dutch Verklaring van het Contactcomité van de EU (CC 1/2018) 183 KB |  

28/06/2018

Controlecompendium Contactcomité — Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt

Het Contactcomité brengt met het controlecompendium een nieuw soort publicatie uit om zijn belanghebbenden en het publiek beter te informeren over relevante controleonderwerpen. Deze eerste uitgave is gewijd aan een zeer actueel onderwerp, namelijk jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het is gebaseerd op de controleverslagen van 14 leden van het Contactcomité uit de periode 2013 2017.
Jeugdwerkloosheid is een probleem dat bovenaan de agenda van de meeste EU-lidstaten en van de Europese instellingen staat. In 2016 konden meer dan 4 miljoen jonge Europeanen geen werk vinden en voor een hoog percentage van hen dreigt nog steeds langdurige werkloosheid. De leden van het Contactcomité willen er op nationaal en supranationaal niveau voor zorgen dat de gebruikte middelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid doeltreffend worden ingezet.
Het compendium is op deze website in 24 EU-talen beschikbaar.
Dutch Controlecompendium Contactcomité — Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 2 MB |  


Publicaties doorzoeken


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer