EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Home

Onlangs gepubliceerd

20/10/2022

Joint report on the parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks

In 2019, the EU Contact Committee launched a parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks (MTBFs) within its Fiscal Policy Audit Network. The SAIs of Finland, France, Italy, the Netherlands, Portugal, Slovakia and Sweden took part, completing the relevant national audits and assessments mostly in 2020 and 2021. The joint report collates and analyses the findings. The parallel audit focused on central government budgeting and on planning or forecasting expenditure at least three years forward. The audit aimed to assess the practical implementation of medium-term expenditure objectives and forecasts in budget planning, and their functionality in national and EU contexts.
English Joint report on the parallel audit of Medium-Term Budgetary Frameworks 414 KB |  

04/11/2021

Controlecompendium Contactcomité over de respons op COVID-19

De editie van dit jaar van het controlecompendium is gewijd aan de uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie, die ten grondslag ligt aan een van de meest ontwrichtende gezondheidscrises die de wereld ooit heeft doorgemaakt en die grote gevolgen heeft voor de samenleving, de economie en burgers overal ter wereld. Het verschaft informatie over de gevolgen van en de respons op de pandemie op nationaal en supranationaal niveau en biedt een overzicht van de relevante controlewerkzaamheden die in 2020 zijn uitgevoerd en waarover verslagen zijn gepubliceerd door elf hoge controle-instanties van de EU.
Dutch Controlecompendium Contactcomité over de respons op COVID-19 9 MB |  

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)

in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
English EU Contact Committee statement (CC 1/2021) 646 KB |  


​​

Publicaties doorzoeken


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer