Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Sieć współpracy ekspertów ds. rolnictwa

 

W następstwie reformy WPR z 2004 r. wątpliwości dotyczące sposobu realizacji nowej polityki oraz związane z nią zawiłości wymogły dokonanie przeglądu obecnych podejść do kontroli. W tym kontekście Komitet Kontaktowy zaaprobował utworzenie nieformalnej sieci informacyjnej zrzeszającej jednostki, których kwestie te dotyczą bezpośrednio. Celem sieci jest wymiana informacji pomiędzy krajowymi NOK i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, umożliwiająca uczestnikom lepsze zrozumienie nowej polityki i koniecznych podejść kontrolnych.
 
Seminarium dotyczące tej sieci odbyło się w 2006 r. Podczas ankiety przeprowadzonej w 2010 r. uczestnicy sieci wyrazili chęć jej utrzymania i rozwoju. W związku z tym w październiku 2010 r. w Pradze odbyło się wspólne szkolenie Komitetu Kontaktowego i EUROSAI.
 
Bliższych informacji udziela:
 
Pan Michał Machowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy
(michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.