Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Sieć współpracy ekspertów ds. rolnictwa

 

W następstwie reformy WPR z 2004 r. wątpliwości dotyczące sposobu realizacji nowej polityki oraz związane z nią zawiłości wymogły dokonanie przeglądu obecnych podejść do kontroli. W tym kontekście Komitet Kontaktowy zaaprobował utworzenie nieformalnej sieci informacyjnej zrzeszającej jednostki, których kwestie te dotyczą bezpośrednio. Celem sieci jest wymiana informacji pomiędzy krajowymi NOK i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, umożliwiająca uczestnikom lepsze zrozumienie nowej polityki i koniecznych podejść kontrolnych.
 
Seminarium dotyczące tej sieci odbyło się w 2006 r. Podczas ankiety przeprowadzonej w 2010 r. uczestnicy sieci wyrazili chęć jej utrzymania i rozwoju. W związku z tym w październiku 2010 r. w Pradze odbyło się wspólne szkolenie Komitetu Kontaktowego i EUROSAI.
 
Bliższych informacji udziela:
 
Pan Michał Machowski, Europejski Trybunał Obrachunkowy
(michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.