Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Wprowadzenie

​​​​​Prezesi NOK spotykają się co najmniej raz w roku, aby omówić dalszą poprawę współpracy. Spotkania przygotowywane są przez łączników, do których zadań należą także: koordynacja planowania kontroli prowadzonych przez Trybunał w państwach członkowskich, koordynacja działań grup roboczych w zakresie konkretnych zagadnień kontrolnych oraz regularna wymiana informacji ogólnych.

 

Komitet Kontaktowy: Zestawienie niedawnych i planowanych spotkań

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugalia
2011 ETO
2010 ETO (pod przewodnictwem Francji)
2009 Budapeszt, Węgry
2008 ETO
2007 Helsinki, Finlandia
2006 Warszawa, Polska
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.