Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Publikacje NOK z 2020 r.

​​​​

W 2020 r. 11 najwyższych organów kontroli (NOK) w UE opublikowało 53 sprawozdania na temat szerokiego wachlarza środków wprowadzonych na szczeblu krajowym i unijnym w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Poniżej zamieszczono linki do streszczeń 19 spośród tych 53 sprawozdań. W każdym streszczeniu (w postaci pliku PDF) zamieszczono odnośnik do głównego dokumentu, omówiono krótko kontekst i przyczyny przeprowadzenia danej kontroli oraz przedstawiono główne ustalenia i wnioski.

Klikając na ikonę "v" można rozwinąć listę i zobaczyć wszystkie streszczenia dla danego NOK.


© Komitet Kontaktowy najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2022.

Opracowanie zestawień informacji: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022.
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.​​​​​​​​
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.