Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Publikacje NOK z 2021 r.

​​​
​​W 2021 r. 23 najwyższe organy kontroli (NOK) w UE opublikowały ponad 100 sprawozdań na temat szerokiego wachlarza środków wprowadzonych na szczeblu krajowym i unijnym w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Poniżej znajdują się linki do streszczeń wybranych sprawozdań. W każdym streszczeniu (w postaci pliku PDF) zamieszczono odnośnik do głównego dokumentu, omówiono pokrótce kontekst i przyczyny przeprowadzenia danej kontroli oraz przedstawiono główne ustalenia i wnioski. ​

Klikając na ikonę "v"​, można rozwinąć listę i zobaczyć wszystkie streszczenia dla danego NOK.


© Komitet Kontaktowy najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2022.

Koncepcja graficzna zestawień informacji: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022.
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

​​​​
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.