Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa ekspertów ds. jakości kontroli

 
W grudniu 2002 r. prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Cypru, Malty, Turcji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego uzgodnili, że należałoby zbadać możliwość przygotowania kompleksowych i szczegółowych wytycznych w zakresie jakości kontroli, które posłużyłyby zainteresowanym stronom – w tym Komitetowi Kontaktowemu – jako podstawa do dyskusji. Zwrócono się do grupy ekspertów o przygotowanie takich wytycznych z pomocą wszystkich zainteresowanych NOK i SIGMA.
W 2004 r. grupa ekspertów sfinalizowała wytyczne i przedstawiła je prezesom NOK krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Cypru, Malty, Turcji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także Komitetowi Kontaktowemu.
 
Ponadto grupa ekspertów utworzyła elektroniczną bazę danych na temat jakości kontroli, która jest dostępna w intranecie NOK (CIRCA). Baza ta jest aktualizowana co sześć miesięcy przez byłych członków grupy ekspertów. Grupa ekspertów zakończyła swoje prace w 2007 r.
 
Bliższych informacji udzielają:
 
Pan Brian Vella, najwyższy organ kontroli, Malta
(brian.vella@gov.mt)
 
Pan Jacek Mazur, Najwyższa Izba Kontroli
(jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

 


Przyjęte sprawozdania:
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.