Gospodarzem spotkania Komitetu Kontaktowego w 2020 r. będzie Europejski Trybunał Obrachunkowy ​w Luksemburgu (spotkanie przełożono na wiosnę 2021 r.).