Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Sieć współpracy (dawniej: grupa robocza) ds. sprawozdań krajowych NOK dotyczących zarządzania środkami UE

 
Sieć działa jako platforma ułatwiająca wymianę informacji o zarządzaniu środkami UE oraz współpracę między NOK UE. Stara się wspomagać NOK, które opracowują ogólne sprawozdania dotyczące zarządzania środkami UE. Uwzględniając różnice między krajowymi NOK, wspiera współpracę w tym obszarze i koordynację podejść kontrolnych, a także zachęca do dyskusji na temat tego, jak wprowadzić więcej wspólnych elementów do (ogólnych) sprawozdań UE (co umożliwi dokonywanie porównań między poszczególnymi państwami).
 
Bliższych informacji udzielają:
 
Pan Jan van den Bos, najwyższy organ kontroli, Niderlandy (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Przyjęte sprawozdania:
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.