Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Sieć współpracy (dawniej: grupa robocza) ds. sprawozdań krajowych NOK dotyczących zarządzania środkami UE

 
Sieć działa jako platforma ułatwiająca wymianę informacji o zarządzaniu środkami UE oraz współpracę między NOK UE. Stara się wspomagać NOK, które opracowują ogólne sprawozdania dotyczące zarządzania środkami UE. Uwzględniając różnice między krajowymi NOK, wspiera współpracę w tym obszarze i koordynację podejść kontrolnych, a także zachęca do dyskusji na temat tego, jak wprowadzić więcej wspólnych elementów do (ogólnych) sprawozdań UE (co umożliwi dokonywanie porównań między poszczególnymi państwami).
 
Bliższych informacji udzielają:
 
Pan Jan van den Bos, najwyższy organ kontroli, Niderlandy (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Przyjęte sprawozdania:
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.