Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

Liaison officers of the Supreme Audit Institutions (SAIs) of the 28 EU Member States and the European Court of Auditors (ECA) met in Ljubljana, Slovenia on 19 March 2015

 

 

Łącznicy przedyskutowali decyzje podjęte przez Komitet Kontaktowy na spotkaniu w Luksemburgu w 2014 r., działania przeprowadzone przez grupy robocze Komitetu Kontaktowego oraz istotne zmiany na szczeblu unijnym. Głównym celem spotkania było przygotowanie nadchodzącego posiedzenia Komitetu Kontaktowego, które w tym roku odbędzie się w czerwcu na Łotwie.

Dzień później – dnia 20 marca – odbyło się posiedzenie łączników sieci NOK z państw kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, podczas którego omówiono realizację bieżącego planu prac sieci.

Ljubljana , 14/07/2015
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.