Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

AktualnościGłównym celem spotkania było przygotowanie nadchodzącego posiedzenia Komitetu Kontaktowego, które w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 października w Bratysławie i będzie dotyczyło polityki energetycznej i klimatycznej UE. Łącznicy rozmawiali o nowych zjawiskach i działaniach, które powinien rozważyć Komitet Kontaktowy, i omówili sprawozdania przedstawione przez grupy robocze Komitetu. Zajęli się również bieżącymi kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi pracy Komitetu oraz sprawami związanymi z zarządzaniem tym organem.

 

W dniu 6 kwietnia łącznicy z sieci najwyższych organów kontroli krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących spotkali się w celu omówienia przeglądu i realizacji planu prac sieci na rok 2016 i lata kolejne.

 

Riga , 07/04/2016
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.