Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

AktualnościGłównym celem spotkania było przygotowanie nadchodzącego posiedzenia Komitetu Kontaktowego, które w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 października w Bratysławie i będzie dotyczyło polityki energetycznej i klimatycznej UE. Łącznicy rozmawiali o nowych zjawiskach i działaniach, które powinien rozważyć Komitet Kontaktowy, i omówili sprawozdania przedstawione przez grupy robocze Komitetu. Zajęli się również bieżącymi kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi pracy Komitetu oraz sprawami związanymi z zarządzaniem tym organem.

 

W dniu 6 kwietnia łącznicy z sieci najwyższych organów kontroli krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących spotkali się w celu omówienia przeglądu i realizacji planu prac sieci na rok 2016 i lata kolejne.

 

Riga , 07/04/2016
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.