Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

​Głównym celem wiosennego spotkania łączników było przygotowanie spotkania Komitetu Kontaktowego. W 2017 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego ma się odbyć w Luksemburgu w dniach 12–13 października pod przewodnictwem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Na spotkaniu w Sztokholmie w dniach 16–17 maja 2017 r. łącznicy omówili najnowsze wydarzenia i działania, które
powinien rozpatrzyć Komitet Kontaktowy. Ponadto łącznicy omówili środki, dzięki którym można by usprawnić zarządzanie Komitetem Kontaktowym i komunikację w obrębie tego organu.
W dniu 15 maja 2017 r. spotkali się łącznicy z sieci NOK krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących. Przedyskutowali oni przegląd i realizację nowego planu prac sieci oraz kwestie administracyjne.”
Stockholm , 20/11/2017
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.