Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Aktualności

​Głównym celem wiosennego spotkania łączników było przygotowanie spotkania Komitetu Kontaktowego. W 2017 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego ma się odbyć w Luksemburgu w dniach 12–13 października pod przewodnictwem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Na spotkaniu w Sztokholmie w dniach 16–17 maja 2017 r. łącznicy omówili najnowsze wydarzenia i działania, które
powinien rozpatrzyć Komitet Kontaktowy. Ponadto łącznicy omówili środki, dzięki którym można by usprawnić zarządzanie Komitetem Kontaktowym i komunikację w obrębie tego organu.
W dniu 15 maja 2017 r. spotkali się łącznicy z sieci NOK krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących. Przedyskutowali oni przegląd i realizację nowego planu prac sieci oraz kwestie administracyjne.”
Stockholm , 20/11/2017
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.