Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

​Głównym celem wiosennego spotkania łączników było przygotowanie kolejnego spotkania Komitetu Kontaktowego. W 2018 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego ma się odbyć w Dubrowniku w dniach 11-12 października pod przewodnictwem Państwowego Urzędu Kontroli Chorwacji. Na spotkaniu w Valletcie (Malta) w dniach 10-11 maja 2018 r. łącznicy rozważyli najnowsze wydarzenia i działania, które powinny stać się przedmiotem uwagi Komitetu Kontaktowego. Omówili także główny temat tegorocznego spotkania Komitetu Kontaktowego, tj. „Interakcje z obywatelami UE – ku większemu otwarciu najwyższych organów kontroli”.

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się spotkanie łączników z sieci najwyższych organów kontroli krajów kandydujących do UE i potencjalnych krajów kandydujących. Przedyskutowali oni realizację planu prac sieci, przyszłe działania oraz kwestie administracyjne.

Dubrovnik , 11/10/2018
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.