Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Aktualności

​Głównym celem wiosennego spotkania łączników było przygotowanie kolejnego spotkania Komitetu Kontaktowego. W 2018 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego ma się odbyć w Dubrowniku w dniach 11-12 października pod przewodnictwem Państwowego Urzędu Kontroli Chorwacji. Na spotkaniu w Valletcie (Malta) w dniach 10-11 maja 2018 r. łącznicy rozważyli najnowsze wydarzenia i działania, które powinny stać się przedmiotem uwagi Komitetu Kontaktowego. Omówili także główny temat tegorocznego spotkania Komitetu Kontaktowego, tj. „Interakcje z obywatelami UE – ku większemu otwarciu najwyższych organów kontroli”.

W dniu 9 maja 2018 r. odbyło się spotkanie łączników z sieci najwyższych organów kontroli krajów kandydujących do UE i potencjalnych krajów kandydujących. Przedyskutowali oni realizację planu prac sieci, przyszłe działania oraz kwestie administracyjne.

Dubrovnik , 11/10/2018
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.