Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Aktualności

Kompendia kontroli to publikacje Komitetu Kontaktowego zrzeszającego najwyższe organy kontroli (NOK) w UE, które mają ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli.

Tematem tegorocznej edycji kompendium jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie.

kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.

Zabezpieczenie krytycznych systemów informatycznych i infrastruktury cyfrowej przed cyberatakami to coraz istotniejsze wyzwanie strategiczne, przed którym stoją UE i państwa członkowskie. Pytanie, które należy sobie postawić, nie dotyczy już tego, czy dojdzie do cyberataków, lecz kiedy i w jaki sposób zostaną one przeprowadzone. Zagrożenie to dotyczy wszystkich – tak osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

W związku z powyższym najwyższe organy kontroli w państwach członkowskich UE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy zintensyfikowały prace kontrolne dotyczące cyberbezpieczeństwa, przyglądając się ze szczególną uwagą takim kwestiom jak ochrona danych, gotowość systemów na cyberataki i zabezpieczenie systemów zapewniających najważniejsze usługi użyteczności publicznej. Ambicją UE jest przy tym stworzenie najbezpieczniejszego środowiska cyfrowego na świecie.

Kompendium kontroli na temat cyberbezpieczeństwa 

17/12/2020
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.