Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Aktualności

Kompendia kontroli to publikacje Komitetu Kontaktowego zrzeszającego najwyższe organy kontroli (NOK) w UE, które mają ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli.

Tematem tegorocznej edycji kompendium jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie.

kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.

Zabezpieczenie krytycznych systemów informatycznych i infrastruktury cyfrowej przed cyberatakami to coraz istotniejsze wyzwanie strategiczne, przed którym stoją UE i państwa członkowskie. Pytanie, które należy sobie postawić, nie dotyczy już tego, czy dojdzie do cyberataków, lecz kiedy i w jaki sposób zostaną one przeprowadzone. Zagrożenie to dotyczy wszystkich – tak osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

W związku z powyższym najwyższe organy kontroli w państwach członkowskich UE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy zintensyfikowały prace kontrolne dotyczące cyberbezpieczeństwa, przyglądając się ze szczególną uwagą takim kwestiom jak ochrona danych, gotowość systemów na cyberataki i zabezpieczenie systemów zapewniających najważniejsze usługi użyteczności publicznej. Ambicją UE jest przy tym stworzenie najbezpieczniejszego środowiska cyfrowego na świecie.

Kompendium kontroli na temat cyberbezpieczeństwa 

17/12/2020
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.