Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa zadaniowa mająca zbadać możliwości współpracy z Eurostatem i z krajowymi urzędami statystycznymi

Grupa zadaniowa mająca zbadać możliwości współpracy z Eurostatem i z krajowymi urzędami statystycznymi została utworzona w październiku 2011 r. pod wspólnym przewodnictwem NOK Danii i Polski. Ogólnym celem grupy zadaniowej było zidentyfikowanie obszarów, w których możliwa jest współpraca pomiędzy NOK, Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi, oraz doradzenie konkretnych działań. Zadania grupy obejmowały opracowanie kwestionariusza mającego służyć zebraniu informacji na temat aktualnego stanu relacji pomiędzy poszczególnymi NOK i krajowymi urzędami statystycznymi oraz nawiązanie z tymi ostatnimi kontaktu w celu wymiany poglądów na temat możliwości współpracy. Na spotkaniu grupy zadaniowej w Kopenhadze w czerwcu 2012 r., w którym udział wzięli przedstawiciele Eurostatu oraz duńskiego krajowego urzędu statystycznego, omówiono wyniki przeprowadzonej ankiety oraz wymogi prawne dotyczące współpracy i możliwe jej formy. Grupa zadaniowa zaprezentowała wyniki swoich prac na posiedzeniu Komitetu Kontaktowego w 2012 r. Grupa zadaniowa zakończyła swoje prace wraz z publikacją sprawozdania „Background Report” i wydaniem uchwały w sprawie współpracy najwyższych organów kontroli z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi.
 
Bliższych informacji udzielają:
 
Pani Nanna Henning (współprzewodnicząca), najwyższy organ kontroli, Dania
(nh@rigrevisionen.dk)
 
Pan Jacek Mazur (współprzewodniczący), Najwyższa Izba Kontroli
(Jacek.Mazur@nik.gov.pl)
 

 


Przyjęte sprawozdania:
06/10/2013

Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions


In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.