Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Grupa zadaniowa ds. zadań i ról zewnętrznych kontrolerów publicznych w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w Unii Europejskiej

W 2012 r. Komitet Kontaktowy powierzył grupie zadaniowej rozważenie kwestii zadań i ról NOK w świetle niedawnych zmian w UE oraz przedstawienie sprawozdania na ten temat. Oprócz zajęcia się kwestiami merytorycznymi grupę zadaniową poproszono o zbadanie warunków skutecznej realizacji tych zadań oraz wymogów dotyczących niezależności, skuteczności i wiarygodności NOK. Celem jest umożliwienie wnoszenia wkładu w proces legislacyjny w przyszłości w sposób najbardziej stosowny i skuteczny, w miarę możliwości w drodze konsultacji, przy wykorzystaniu atutów i doświadczenia Komitetu Kontaktowego i jego organizacji członkowskich.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.