Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa zadaniowa ds. zadań i ról zewnętrznych kontrolerów publicznych w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w Unii Europejskiej

W 2012 r. Komitet Kontaktowy powierzył grupie zadaniowej rozważenie kwestii zadań i ról NOK w świetle niedawnych zmian w UE oraz przedstawienie sprawozdania na ten temat. Oprócz zajęcia się kwestiami merytorycznymi grupę zadaniową poproszono o zbadanie warunków skutecznej realizacji tych zadań oraz wymogów dotyczących niezależności, skuteczności i wiarygodności NOK. Celem jest umożliwienie wnoszenia wkładu w proces legislacyjny w przyszłości w sposób najbardziej stosowny i skuteczny, w miarę możliwości w drodze konsultacji, przy wykorzystaniu atutów i doświadczenia Komitetu Kontaktowego i jego organizacji członkowskich.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.