Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych

W 2000 r. Komitet Kontaktowy powołał grupę roboczą ds. funduszy strukturalnych, która miała nadzorować równolegle prowadzone analizy zarządzania funduszami strukturalnymi w państwach członkowskich. Analizy te miały na celu uzyskanie dokładnego, poprawnego i udokumentowanego opisu wdrażanych w państwach członkowskich procedur zarządzania funduszami strukturalnymi i ich kontroli. Grupa robocza przeprowadziła sondaż na temat funduszy strukturalnych UE (2000-2006) i w 2002 r. przedstawiła sprawozdanie.
 
W 2002 r. grupa robocza kontynuowała swoje prace jako grupa robocza ds. funduszy strukturalnych I, a jej zadaniem było przeprowadzenie równoległej kontroli metody zapewniania odpowiedniej ścieżki audytu, w tym kontroli na poziomie 5%, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady nr 1260/1999 i rozporządzenia Komisji nr 438/2001. Sprawozdanie przedstawiono w 2004 r.
 
W 2004 r. mandat grupy roboczej został odnowiony (fundusze strukturalne II), tak aby mogła ona kontynuować swoje prace, prowadząc krótki przegląd skoncentrowany na procedurach identyfikacji nieprawidłowości, sprawozdawczości na ten temat i działań następczych. Sprawozdanie przedstawiono w 2006 r.
 
W 2006 r. Komitet Kontaktowy wyznaczył grupie roboczej ds. funduszy strukturalnych III zadanie kontynuacji analizy zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, a w szczególności przeprowadzenie kontroli (produkt/skuteczność) w zakresie wyników programów funduszy strukturalnych w obszarze zatrudnienia i/lub środowiska. Sprawozdanie przedstawiono w 2008 r.
 
W 2008 r. Komitet Kontaktowy upoważnił grupę roboczą ds. funduszy strukturalnych IV do kontynuowania prac ze szczególnym uwzględnieniem „kosztów kontroli” (prace te mogą obejmować wykorzystanie pomocy technicznej przy kontrolach funduszy strukturalnych). Sprawozdanie przedstawiono w 2011 r.
 
W 2011 r. Komitet Kontaktowy upoważnił grupę roboczą ds. funduszy strukturalnych V do kontynuowania prac ze szczególnym uwzględnieniem „uproszczenia rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych”. Sprawozdanie przedstawiono w 2013 r.
 
Odpowiednie sprawozdanie przedstawiono w 2013 r.
 
W 2013 r. Komitet Kontaktowy powierzył grupie roboczej ds. funduszy strukturalnych VI zadanie kontynuowania przeglądu funduszy strukturalnych i przeprowadzenia równoległej kontroli dotyczącej „analizy błędów w zamówieniach publicznych w ramach programów funduszy strukturalnych”. 
 
Odpowiednie sprawozdanie przedstawiono w 2015 r.
 
W 2015 r. Komitet Kontaktowy upoważnił grupę roboczą do kontynuowania prac i przeprowadzenia równoległej kontroli dotyczącej wpływu funduszy strukturalnych na realizację strategii „Europa 2020” w obszarze edukacji i zatrudnienia. Odpowiednie sprawozdanie przedstawiono w 2017 r.
 
Bliższych informacji udzielają:
 
Pan Joachim Fuhs, najwyższy organ kontroli, Niemcy
(joachim.fuhs@brh.bund.de)
 
Pani Beate Korbmacher,  najwyższy organ kontroli, Niemcy
 

Przyjęte sprawozdania:
 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.