Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Grupa robocza ds. ochrony interesów finansowych Wspólnot

 
Grupa robocza ds. ochrony interesów finansowych Wspólnot została powołana w 2001 r. w celu:
  • określenia istniejących w każdym państwie członkowskich ram ustawowych mających chronić interesy finansowe Wspólnot oraz określenia struktury organu ustanowionego w tym celu i zakresu jego działania; oraz
  • analizy uprawnień i zakresu działania krajowego i/lub centralnego/regionalnego NOK oraz konkretnych działań realizowanych na rzecz ochrony interesów finansowych Wspólnot.
 
Grupa robocza zakończyła działalność w 2003 r. po przedstawieniu swojego sprawozdania końcowego dotyczącego „ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich”, które zostało przyjęte przez Komitet Kontaktowy.
 
Bliższych informacji udziela:
 
Pan Giovanni Coppola, najwyższy organ kontroli, Włochy
(ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

 


Przyjęte sprawozdania:
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.