Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Home

Najnowsze publikacje

04/11/2021

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Publikacja ta zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez jedenaście najwyższych organów kontroli w UE.
Polish Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 9 MB |  

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)

in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
English EU Contact Committee statement (CC 1/2021) 646 KB |  

17/12/2020

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo

Tematem tegorocznej edycji kompendium kontroli jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie. W kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.
Polish Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo 5 MB |  


​​

Wyszukiwanie publikacji


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.