Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Home

Najnowsze publikacje

04/11/2021

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Publikacja ta zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez jedenaście najwyższych organów kontroli w UE.
Polish Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 9 MB |  

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)

in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
English EU Contact Committee statement (CC 1/2021) 646 KB |  

17/12/2020

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo

Tematem tegorocznej edycji kompendium kontroli jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie. W kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.
Polish Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo 5 MB |  


​​

Wyszukiwanie publikacji


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.