Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Introducere

Președinții instituțiilor supreme de audit se reunesc cel puțin o dată pe an pentru a discuta modul în care cooperarea poate fi îmbunătățită în continuare.  Ședințele lor sunt pregătite de către ofițerii de legătură, printre sarcinile cărora se numără și coordonarea planificării activităților de audit efectuate de CCE în statele membre, coordonarea activităților desfășurate de grupurile de lucru pe teme specifice de audit și schimbul regulat de informații generale.

 

Comitetul de contact: Reuniuni recente și viitoare

​Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din cele 27 de state membre ale UE şi preşedintele Curţii de Conturi Europene s‑au reunit la Luxemburg în perioada 13‑14 octombrie 2011

Reuniunea anuală din 2011 a Comitetului de contact format din preşedinţii instituţiilor supreme de audit din UE şi din preşedintele CCE a avut loc la sediul CCE în perioada 13-14 octombrie 2011. La reuniune au participat peste 80 de delegaţi din partea instituţiilor supreme de audit din UE şi din partea CCE, precum şi din partea instituţiilor supreme de audit din patru ţări candidate (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda şi Turcia), precum şi reprezentanţi ai EUROSAI şi ai SIGMA.

 

Partea centrală a reuniunii a reprezentat‑o un seminar având ca temă impactul asupra instituţiilor supreme de audit din UE şi asupra CCE al semestrului european şi al altor evoluţii recente din cadrul guvernanţei economice a UE, printre care se pot enumera reglementarea şi supravegherea sistemelor şi a instituţiilor financiare, ajutoarele de stat acordate sectorului financiar şi auditul mecanismelor de gestionare a crizei euro.

 

Seminarul a fost deschis de trei distinşi vorbitori care, în cadrul funcţiilor pe care le ocupă, au fost puternic implicaţi în efortul comun depus de UE pentru a depăşi criza economică: Olli Rehn, comisarul european pentru afaceri economice şi monetare, Vítor Constâncio, vicepreşedintele Băncii Centrale Europene şi Luc Frieden, ministrul de finanţe al Marelui Ducat al Luxemburgului.

 

Discuţiile care au urmat au condus Comitetul de contact la adoptarea unei declaraţie adresate Parlamentului European, Consiliului European, Comisiei Europene, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre ale UE. Comitetul de contact a adoptat, de asemenea, o rezoluţieprin care se ia act de solicitarea instituţiilor supreme de audit din statele membre ale zonei euro cu privire la adoptarea de prevederi referitoare la realizarea unui audit public extern adecvat al Mecanismului european de stabilitate.

Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.