Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

Grupul de lucru comun privind activitățile de audit

 
 
Inițial un grup de lucru al țărilor candidate creat cu scopul de a promova și de a înlesni cooperarea practică și dinamică, la scară mică, între instituțiile supreme de audit din țările candidate și cele din statele membre ale UE, Grupul de lucru comun privind activitățile de audit (redenumit) – JWGAA (Joint Working Group on Audit Activities) – a fost înființat în 2002.

Comitetul de contact din 2004 a confirmat rolul-cheie al JWGAA în contextul de după extinderea UE din mai 2004, mandatul acestui grup constând în a contribui la menținerea relațiilor de lucru și a cooperării dintre instituțiile supreme de audit ale Comitetului de contact și rețeaua președinților (țările candidate și țările potențial candidate).

Grupul JWGAA sprijină activitățile desfășurate de rețeaua președinților prin furnizarea de consultanță și de sprijin de natură profesională, organizatorică și tehnică. Grupul prezintă Comitetului de contact un raport anual cu privire la volumul și la natura tuturor activităților de audit desfășurate la scară mică.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Dragoș Budulac, Curtea de Conturi a României (dragos.budulac@rcc.ro)

Dnei Isabelle Berglund, Oficiul Național de Audit al Suediei (isabelle.berglund@riksrevisionen.se)
 

Rapoarte aferente:
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.