Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva UE 2009/136/CE, vă informăm că vizitarea acestui site antrenează activarea unui modul „cookie” în momentul accesării sistemului. Dacă nu sunteți de acord cu activarea acestui modul, nu accesați site-ul. Acest modul cookie va fi folosit pentru a memora limba aleasă de dvs., însă nu va stoca niciun fel de date cu caracter personal și va expira după un an.

Grupul de lucru comun privind activitățile de audit

 
 
Inițial un grup de lucru al țărilor candidate creat cu scopul de a promova și de a înlesni cooperarea practică și dinamică, la scară mică, între instituțiile supreme de audit din țările candidate și cele din statele membre ale UE, Grupul de lucru comun privind activitățile de audit (redenumit) – JWGAA (Joint Working Group on Audit Activities) – a fost înființat în 2002.

Comitetul de contact din 2004 a confirmat rolul-cheie al JWGAA în contextul de după extinderea UE din mai 2004, mandatul acestui grup constând în a contribui la menținerea relațiilor de lucru și a cooperării dintre instituțiile supreme de audit ale Comitetului de contact și rețeaua președinților (țările candidate și țările potențial candidate).

Grupul JWGAA sprijină activitățile desfășurate de rețeaua președinților prin furnizarea de consultanță și de sprijin de natură profesională, organizatorică și tehnică. Grupul prezintă Comitetului de contact un raport anual cu privire la volumul și la natura tuturor activităților de audit desfășurate la scară mică.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:
 
Dlui Dragoș Budulac, Curtea de Conturi a României (dragos.budulac@rcc.ro)

Dnei Isabelle Berglund, Oficiul Național de Audit al Suediei (isabelle.berglund@riksrevisionen.se)
 

Rapoarte aferente:
 
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.