No


Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din cele 27 de state membre ale UE şi preşedintele Curţii de Conturi Europene s‑au reunit la Luxemburg în perioada 13‑14 octombrie 2011
 
Reuniunea anuală din 2011 a Comitetului de contact format din preşedinţii instituţiilor supreme de audit din UE şi din preşedintele CCE a avut loc la sediul CCE în perioada 13-14 octombrie 2011. La reuniune au participat peste 80 de delegaţi din partea instituţiilor supreme de audit din UE şi din partea CCE, precum şi din partea instituţiilor supreme de audit din patru ţări candidate (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda şi Turcia), precum şi reprezentanţi ai EUROSAI şi ai SIGMA.
 
Partea centrală a reuniunii a reprezentat‑o un seminar având ca temă impactul asupra instituţiilor supreme de audit din UE şi asupra CCE al semestrului european şi al altor evoluţii recente din cadrul guvernanţei economice a UE, printre care se pot enumera reglementarea şi supravegherea sistemelor şi a instituţiilor financiare, ajutoarele de stat acordate sectorului financiar şi auditul mecanismelor de gestionare a crizei euro.
 
Seminarul a fost deschis de trei distinşi vorbitori care, în cadrul funcţiilor pe care le ocupă, au fost puternic implicaţi în efortul comun depus de UE pentru a depăşi criza economică: Olli Rehn, comisarul european pentru afaceri economice şi monetare, Vítor Constâncio, vicepreşedintele Băncii Centrale Europene şi Luc Frieden, ministrul de finanţe al Marelui Ducat al Luxemburgului.
 
Discuţiile care au urmat au condus Comitetul de contact la adoptarea unei declaraţie adresate Parlamentului European, Consiliului European, Comisiei Europene, precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre ale UE. Comitetul de contact a adoptat, de asemenea, o rezoluţie prin care se ia act de solicitarea instituţiilor supreme de audit din statele membre ale zonei euro cu privire la adoptarea de prevederi referitoare la realizarea unui audit public extern adecvat al Mecanismului european de stabilitate.