Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

2017

Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene și din președintele Curții de Conturi Europene va avea loc la Luxemburg, la sediul Curții de Conturi Europene, în perioada 12-13 octombrie 2017.

 

 

Reuniunea anuală din 2017 a Comitetului de contact a fost găzduită și prezidată de Curtea de Conturi Europeană la Luxemburg. Președinții instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate, precum și o serie de reprezentanți ai Secretariatului EUROSAI și ai SIGMA au participat la reuniune în calitate de observatori activi.
 
Reuniunea a avut ca principală temă de discuție rolul posibil al instituțiilor supreme de audit în ceea ce privește contribuția la recâștigarea încrederii cetățenilor UE. Această temă a fost aleasă în contextul în care UE și statele sale membre se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari și cu o presiune sporită asupra finanțelor lor publice, precum și cu o aparentă pierdere a încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și în cele ale UE. În cadrul reuniunii, participanții au discutat de asemenea despre produse de audit inovatoare introduse de instituțiile supreme de audit, precum și despre comunicarea cu părțile interesate, având ca scop consolidarea încrederii în instituțiile publice naționale și supranaționale. Discuțiile au fost moderate de doamna Brigitte Christ, director adjunct al instituției supreme de audit din Elveția.
 
Trei intervenienți externi au fost invitați să își exprime opiniile cu privire la acest subiect în cadrul discuției de grup. Domnul Arthuis, deputat în Parlamentul European și președinte al Comisiei pentru bugete, a oferit o perspectivă a UE în ceea ce privește tematica în chestiune. Domnul Bertok, expert în domeniul integrității în sectorul public, a oferit o perspectivă a OCDE cu privire la modul în care o mai bună guvernanță poate ajuta la consolidarea încrederii. În fine, domnul Colella, director executiv al Institutului Contabililor Acreditați din Scoția, și-a exprimat punctul de vedere în ceea ce privește profesia de audit văzută ca serviciu bazat pe valoare oferit societății. Alte opinii au fost exprimate de către doamna Yli-Viikari (instituția supremă de audit din Finlanda), domnul Caldeira (instituția supremă de audit din Portugalia) și domnul Brenninkmeijer (Curtea de Conturi Europeană). Domnul Scheller (instituția supremă de audit din Germania), domnul Visser (instituția supremă de audit din Țările de Jos) și domnul Migaud (instituția supremă de audit din Franța) au intervenit, la rândul lor, oferind exemple concrete privind comunicarea cu părțile interesate.
 
În discuțiile care au urmat, Comitetul de contact a luat act de activitățile derulate de organismele sale de lucru și de partenerii profesionali, precum și de activitățile relevante desfășurate de instituțiile supreme de audit membre. Printre acestea pot fi amintite în special rapoartele finale ale auditurilor paralele cu privire la contribuția fondurilor structurale la Strategia Europa 2020 în domeniile ocupării forței de muncă și/sau educației (realizate sub coordonarea instituțiilor supreme de audit din Germania, Țările de Jos și Malta) și ale celor cu privire la riscurile subiacente la adresa sustenabilității finanțelor publice (realizate sub coordonarea instituțiilor supreme de audit din Suedia și din Finlanda).
 
Următoarea reuniune a Comitetului de contact va fi găzduită și prezidată de Oficiul Național de Audit din Croația, în luna octombrie 2018.
 

gerhard-steger-video.PNG

Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.