Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

2018

Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene și din președintele Curții de Conturi Europene
Dubrovnik, 11‑12 octombrie 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
Reuniunea anuală a Comitetului de contact a avut loc între 11 și 12 octombrie 2018, la Dubrovnik, fiind găzduită și prezidată de Oficiul Național de Audit din Republica Croația. Pe lângă delegațiile instituțiilor supreme de audit din statele membre și Curtea de Conturi Europeană, au mai participat la întâlnire, în calitate de observatori activi, președinții instituțiilor supreme de audit din țările candidate și reprezentanți ai SIGMA.
 
Reuniunea a fost deschisă de domnul Ivan Klešić, Auditorul General al Republicii Croația, și de doamna Grozdana Perić, membră a Parlamentului Croației și președintă a Comisiei pentru finanțe și buget din cadrul acestui parlament.
 
Prima zi a reuniunii a fost dedicată seminarului „Interacțiunea cu cetățenii – deschiderea instituțiilor supreme de audit". În contextul evoluțiilor actuale de la nivel național și supranațional (cum ar fi Brexitul, migrația, securitatea și schimbările climatice), tema seminarului a permis abordarea unei game largi de subiecte și a oferit șansa de a discuta despre provocări și oportunități relevante pentru instituțiile supreme de audit în vederea sporirii eficienței lor.
 
Seminarul a fost prezentat de domnul Ivica Tolić, deputat în Parlamentul European, de doamna Karen Hill, directoarea SIGMA, și de doamna Laetitia Veriter, directoarea inițiativei „Cetățeni pentru Europa". Domnul Tolić a susținut o prezentare despre starea Uniunii Europene, iar doamna Hill a prezentat perspectiva SIGMA și experiențele acestei organizații în ceea ce privește interacțiunea cu cetățenii. Doamna Veriter a reiterat necesitatea de a se explora posibilitățile de implicare a cetățenilor în auditul public.
 
Discuțiile de grup care au urmat între domnul Charles Deguara, Auditorul General al Maltei, domnul Kay Scheller, președintele instituției supreme de audit din Germania, și domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene, au pus în lumină experiențe pozitive, dar și limitări legate de interacțiunea instituțiilor supreme de audit cu cetățenii. Participanții au convenit că, pentru a valorifica întregul potențial al interacțiunii cu cetățenii, instituțiile supreme de audit ar trebui să investească mai mult în construirea relațiilor cu aceștia.
 
A doua zi a reuniunii a fost dedicată informărilor privind activitățile în curs sau recent finalizate ale Comitetului de contact, precum și auditurilor efectuate de instituțiile supreme de audit din Germania, din Republica Cehă, din Italia și din Polonia pe teme legate de UE.
 
La sfârșitul reuniunii, președinția Comitetului de contact a fost predată președintelui instituției supreme de audit din Polonia, care va găzdui reuniunea Comitetului de Contact din 2019 de la Varșovia.
 
Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.