Legislația UE privind modulele cookie
În conformitate cu Directiva 2009/136/CE, vă informăm că un modul cookie va fi stocat pe aparatul dumneavoastră. Dacă acceptați acest modul, sistemul va memora limba pe care o alegeți (pentru o perioadă de un an) și o va utiliza de fiecare dată când veți vizita acest site. În caz contrar, limba aleasă va fi păstrată doar pentru această vizită. Modulul cookie va fi utilizat doar pentru a memora limba pe care ați ales-o și nu va stoca niciun fel de date personale.

2014

Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene și din președintele Curții de Conturi Europene, Luxemburg, 15 17 octombrie 2014
Reuniunea anuală din 2014 a Comitetului de contact a fost prezidată și găzduită de Curtea de Conturi Europeană la Luxemburg. Președinții instituțiilor supreme de audit din Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia, precum și reprezentanții Secretariatului EUROSAI și ai SIGMA au participat la reuniune în calitate de observatori activi.
 
Principalul subiect al discuțiilor purtate în cadrul reuniunii Comitetului de contact a fost consolidarea cooperării dintre membrii acestuia. Comitetul a convenit că ar fi benefic să se exploreze posibilitățile de aprofundare a cooperării și, într-o primă etapă, a instituit un mecanism de avertizare timpurie destinat să monitorizeze evoluțiile apărute la nivelul UE, să informeze instituțiile supreme de audit membre ale Comitetului cu privire la aceste evoluții și să propună acțiuni adecvate.
 
De asemenea, președinții instituțiilor supreme de audit au convenit că această cooperare aprofundată ar trebui să includă și activități concrete de audit, care pot să contribuie la ameliorarea gestiunii financiare a politicilor UE și a măsurilor implementate la nivelul UE și la nivel național. Se vor elabora propuneri pentru o cooperare mai strânsă în domeniul auditului, în special în ceea ce privește Strategia Europa 2020 și uniunea bancară.
 
Doi invitați au luat cuvântul, exprimându și opinia cu privire la subiectele discutate. Domnul Šoltes, vicepreședinte al Comisiei CONT a Parlamentului European și raportor permanent pentru relațiile cu Curtea de Conturi Europeană, a prezentat Rezoluția din 4 februarie 2014 a Parlamentului European, concentrându se asupra secțiunii referitoare la cooperarea dintre instituțiile supreme de audit naționale și Curtea de Conturi Europeană. Acesta a salutat progresele semnificative deja înregistrate în legătură cu multe dintre aspectele cooperării care fuseseră abordate în rezoluție, afirmând totuși că se pot face încă multe lucruri pentru a îmbunătăți cooperarea cu Parlamentul European. Domnul Nunes de Almeida, directorul responsabil de achizițiile publice în cadrul Direcției Generale Piața Internă și Servicii a Comisiei Europene, și-a adus contribuția la dezbatere în cursul sesiunii de discuții în care Curtea și a prezentat punctul de vedere referitor la primul raport al UE privind combaterea corupției.
 
Următoarea reuniune – care va fi găzduită și prezidată de Oficiul Național de Audit al Letoniei în iunie 2015 – va oferi președinților instituțiilor supreme de audit posibilitatea de a urmări modul în care au fost implementate deciziile adoptate la Luxemburg.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)Acest site este administrat de Curtea de Conturi Europeană.