No

Rețeaua funcționează ca o platformă pentru promovarea schimbului de informații cu privire la gestiunea financiară a fondurilor UE, precum și pentru promovarea cooperării între instituțiile supreme de audit din UE. Rețeaua urmărește să acorde sprijin instituțiilor supreme de audit care elaborează rapoarte generale cu privire la gestiunea financiară a fondurilor UE. Ținând seama de diferențele care există între instituțiile supreme de audit naționale, aceasta încurajează cooperarea în domeniu și coordonarea abordărilor de audit și facilitează discuțiile cu privire la conținutul și la finalitatea rapoartelor (generale), cu scopul de a consolida prezența unor elemente comune în cadrul acestor rapoarte (permițând astfel realizarea unor comparații între țări).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dlui Jan van den Bos, Curtea de Conturi a Regatului Țărilor de Jos

(jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

Rapoarte aferente:​​